Iskreno vjerujemo u slobodu, budućnost pripada liberalima“Pravedno, slobodno i otvoreno društvo, zaštita slobode, jednakosti i dostojanstva svakog pojedinca, prosperitetna, slobodna, građanska i emancipovana Crna Gora u Evropskoj uniji i NATO-u” proklamovano je u temeljnim načelima Programa Liberalne partije.

Da li smo bliže društvu kakvo želimo? Koliko smo uspjeli u 2015. godini? Đe je Crna Gora a đe su liberali u njoj?

Za nama je godina sazrijevanja. Ulazimo u deceniju obnovljene nezavisnosti s velikim očekivanjima i izazovima koje smo sebi nametnuli. Onima koji će nas povesti u društvo prosperitetnih i naprednih država i naroda. Ta misao bila je dio velikog ideala koji smo sanjali 2006. godine. Najsnažnija potvrda kvaliteta naših zalaganja došla je sa pozivnicom za članstvo u NATO savez, društvo 28 vodećih država modernog svijeta. Ponosni smo što je velika liberalna porodica širom Evrope svijeta bila važan faktor na takvom putu. Za dalje reforme i demokratske bitke koje ćemo izboriti za slobodno društvo, ovo je bio veliki podsticaj.


Nijesmo se borili samo za dostojanstvo Crne Gore, već i za dostojanstvo svakog njenog građanina. Inicijativa za nadokande majkama sa troje đece koju je Liberalna partija pokrenula 2013. i prikupila skoro 7.000 potpisa podrške, dožovjela je svoju implementaciju. Štitili smo i slobodu onoga što je sveto za liberale, private svojine, kroz protivljenje Zakonu o eksproprijaciji, ali i ono što je stara tradicija garad Kotora, njegovu Luku. Uspjeli smo, uprkos nevelikom prisustvu u Skupštini, da kreiramo i pridobijemo većinu za Zakon o ličnom stečaju potrošača i Zakon o zaštiti potrošača korisnika finansijskih usluga. Konfuziji u odnosima građana i finansijskog sektora, brojnim zloupotrebama žiriranja, kreditiranja i slično, konačno se nazire kraj. Desetine hiljada građana koji su bili žrtve takvog haosa, konačno će imati priliku da urede i stabilizuju svoj život.

Niesmo bili ni populisti. Ako se nešto može i prigovoriti liberalnoj politici, skoro tri decenije, to nije demagogija, konformizam i kalkulisanje. Kako smo u vremenu ratnih sukoba '90-ih riječima i djelom, jedini, štitili živote onih koji  su bili proganjani a ratu rekli NE, tako i danas kažemo NE mržnji, nasilju i netoleranciji. Liberalna partija već godinama je jedina politička opcija koja je bez razmišljanja stala u zaštitu građanskih prava LGBT osoba. Zato što vjerujemo u slobodu svakog čovjeka da živi onako kako želi i da samo tako svi možemo biti srećni a društvo napredno. Imali smo kuraži da istaknemo potrebu upotrebe marihuana u medicinske svrhe, uprkos snebivanju konzervativnih struja, ovđe ponavljamo da neće proći dugo a teško oboljeli pacijenti u Crnoj Gori imaće mogućnost da se liječe i na ovaj način. Tako je bilo i sa prostitucijom. A pokušali smo da zaštitimo žene od nasilja i međunarodnom peticijom ispred UN za Istanbulsku konvenciju o zaštiti prava žena i đevojčica. Bili smo i stalni čuvari sekularne države bez klerikalnog uticaja, i jesmo otvoreni borci za svjetovnu državu a bilo kakav dodir sa vjerskim organizacijama, pokazalo se protelih decenija, poguban je.

Takve ideje avangardne su u konzervativnom društvu i mogu kratkoročno donijeti i negativan rejting, ali dugoročno su neophodne za napredak i demokratizaciju. Jer ja duboko vjerujem da budućnost pripada liberalima.

Liberalna partija nametnula se kao indikator svijesti crnogorskog društva i političke svijesti. Danas je lako prepoznati, a i mi smo ih javno identifikovali, one koji pripadaju ekstremnoj desnici i populizmu, lako je prpoznati one koji jesu demagozi, one koji politiki profitiraju, one koji nemaju ili imaju legitimitet građana. Raduje nas da jesmo dio rješenja koje doprinosi sazrijevanju političke svijesti i građanske svijesti u državi.

Liberalna partija izgradila je snažnu poziciju politike radikalnog centra i bez dileme je zauzela slijedeći principe onoga što znači liberalizam. Punopravnim članstvom u Liberalnoj internacionali te u ALDE savezu liberalnih demokrata Evrope, potvrdili smo ovu svoju poziciju. Znamo da nas građani prepoznaju kao partiju inovatora, reformatora i bezkompromisnih boraca za ideje modernog društva. Ponosni smo što smo u kratkom period za nama uspjeli da iznjedrimo takve ideale koji su prijeko potreni Crnoj Gori.

Uvjereni smo da samo naša slobodarska ideja, naša iskrena priča bez kalkulacija i djelanje bez komprimisa blisko svakom građaninu, može razdrmati cnogorsko društvo i doprinijeti bržem sazrijevanju koje mi moramo usmjeriti ka putu slobodnog pojedinca i slobodnog društva putu liberalne ekonomije i slobodnog kretanja ljudi, roba i najvažnije slobodne razmjene ideja, intelekta i slobodne misli.

Mi iskreno vjerujemo u takvu Crnu Goru!Ammar Borančić, portparol Liberalne partijeКоментари

Популарни постови са овог блога

Intervju za časopis "Libero": Ko je Ammar, kojih se principa drži u poslu a kojih u životu i šta proučuje mladima?

Budućnost pripada odvažnima! (kolumna, ND Vijesti)

Kriminogeni i devijantni pojedinci postaju oličenje društva