Постови

Intervju za časopis "Libero": Ko je Ammar, kojih se principa drži u poslu a kojih u životu i šta proučuje mladima?

Слика
Intervju za časopis "Libero", 17. jun 2019.
Pitanje:
Ammar Borančić je predsjednik mladih, portparol Liberalne partije Crne Gore i odbornik u lokalnom parlamentu u Baru.Mi smo Vas predstavili onako kako Vas vidimo, ali naše čitaoce će zanimati ko je Ammar u privatnom životu?
Odgovor: Želim sebe da vidim kao čovjeka koji nastoji biti slobodan i srećan, vjerujući da to zaista jeste najveći imperativ svakog ljudskog bića. Trudim se zato, kada to vrijeme dozvoli, da zadovoljim svoju radoznalost za novim znanjima, novim prostorima ali i starim rutinama. Uvijek me iznova i iznova čeka mnogo nepročitanih knjiga u mojoj biblioteci, privlače me istorija filozofije, religije, civilizacija. Ali volim i biciklizam i ronjenje kada se vratim svojem domu u Baru. Ipak, najviše me odmara samoća u tišina prirode. Možda i ne shvatamo dovoljno važnost hobija, dokolice i vremena koje korisno posvećujemo sebi i svojim užicima nakon svih obaveza, to je baza i temelj za za zdravo obavljanje svih buduć…

Histerija nacionalnih dušebrižnika: Čiji su naši simboli?- jedan osvrt

Слика
Istorija crnogorske heraldike veoma je bogata i duboko utemeljena. Konkretno, oblik današnjih crnogorskih simbola, prije svega grba ali i zastave, počinje se uobličavati u periodu oko 1500. godine, prije bezmalo pet vjekova. A svoj puni oblik koji je identičan današnjem on dobija krajem 1700.-ih godina kada imamo prepoznatljivog dovoglavog orla, čije dvije glave gledaju na dvije strane i predstavljaju svjetovnu i duhovnu vlast okrunjenu jednom krunom a u kandžama drži šar i skiptar. Ovaj opis odgovara i današnjem simbolu. Kruna, šar i skiptar (kugla i štap), heraldički (grbovni) su simboli koji imaju svoj univerzalni oblik ovakav kakav jeste.

Budućnost pripada odvažnima! (kolumna, ND Vijesti)

Слика
“Admirez vous les uns les autres.” - Divite se jedni drugima. (E.Verharen, belgijskih pjesnik, poruka bratstva građanima Evrope, 1907.)
Živimo u istorijskom vremenu, velikih promjena i globalnih kretanja koja danas oblikuju društvo sjutrašnjice i novi poredak kakav možemo samo da naslutimo. Jasno je da budućnost pripada odvažnima i onima koji budu imali hrabrosti i vizije da udare temelje novog svijeta. Evropa, i nakon šest decenija, opravdava svoje ime barjaktara slobode u svijetu, oaze mira, napretka i sreće. Rimski marš 25. marta, na kojem sam ponosno koračao kao Crnogorac sa hiljadama evropljana, snažan je impuls da građani žele takvu Evropu. Razumljiva je ogorčenost današnjom Evropom i skeptičnost prema njenoj sudbini. Ova Evropa slaba je i krhka. Da li ona suštinski postoji? Ona nema jedno srce koje pumpa svježu krv i jedna pluća kojima udiše svjež zrak. Evropska politika nije koherenta, ona nije evropska politika. Različitih 27 politika, finansijskih, diplomatskih, migracionih, 2…

Intervju povodom regionalne političke inicijative mladih za mir.

Слика
„PREVAZIĆI POLITIKU SUKOBA ZARAD BOLJE BUDUĆNOSTI ZA MLADE” (tekst pisma)1.Da li, vi koji ste potpisali ovo pismo, planirate neki sastanak? I da li ćete se sastati sa kolegama iz regiona, koji su takođe poslali ovo pismo?
Pismo mladih koje su podržale gotovo svi partijski podmladci, sjajna je osnova za dalju bliskiju saradnju mladih u politici. Zato sam siguran da ćemo nastaviti okupljanje. Ovo je regionalno važna poruka javnosti da se oko osnovnih demokratskih i građanskih načela i prava nećemo dijeliti. Demokratska kultura, dijalog i slobodno društvo, mladima su postulati koji su iznad ideoloških i partijskih razlika.
2.Da li bi ušli u proces izrade zajedničke platforme za mlade?

Analiza: Očekivanja od 2017. godine

Слика
Za portal KODEX.me
Predsjednik Mladih LPCG, Ammar Borančić

Godina pred nama, jasno je, biće godina velikih izazova koji će sudbinski opredijeliti budućnost Crne Gore i njenih građana, ali i dalju perspektivu Evrope i, čini se, čovječanstva.Spremnost da se suočimo sa rađanjem novog svijeta i mjera naše hrabrosti i racionalnog promišljanja o sopstvenoj budućnosti biće ključni faktori koji će trasirati dalj put. Svjetski poredak koji počiva na slobodnom pojedincu i slobodnom društvu nalazi se pred snažnim izazovima populizma, manipulacija i nacionalističkog bezumlja u svim regionima pa i u Crnoj Gori.

Vlada neće imati monopol nad omladinskom politikom

Mladi Liberali Crne Gore pozdravljaju inicijativu za usvajanje Zakona o mladima, vjerujemo da će on biti dobra polazna osnova za jačanje omladinskog rada i društvenog uticaja mladih. Želimo da skenemo pažnju i na neophodnost izmjena Zakona koje će decentralizovati i ograničiti uticaj Vlade na kreiranje i sprovođenje politika za mlade a više nadležnosti prenijeti na same mlade. Vlada ne smije i neće imati monopol nad omladinskom politikom.

Mladi će stati na kraj političkom ludilu

Uvjeren sam da je dužnost političkih lidera i predstavnika građana da stalno rade na edukaciji i emancipaciji društva i na njegovom stalnom napretku. Građani se moraju zapitati da li aktuelni parlamentarci to rade na častan i odgovoran način, onako kako su i ovlašćeni? Ja se bojim da je parlamentarizam u Crnoj Gori doživio potpunu degradaciju koja je rezultat dugoročne nedogovorne politike mnogih njegovih aktera.