Vlada neće imati monopol nad omladinskom politikom

Mladi Liberali Crne Gore pozdravljaju inicijativu za usvajanje Zakona o mladima, vjerujemo da će on biti dobra polazna osnova za jačanje omladinskog rada i društvenog uticaja mladih. Želimo da skenemo pažnju i na neophodnost izmjena Zakona koje će decentralizovati i ograničiti uticaj Vlade na kreiranje i sprovođenje politika za mlade a više nadležnosti prenijeti na same mlade. Vlada ne smije i neće imati monopol nad omladinskom politikom.

LP će amandmanskim djelovanjem proširiti slobode u djelovanju omladinskih organizacija i što manju zavisnost od Vlade koja mora biti samo koordinator omladinskog rada a ne nikako glavni akter omladinske politike. Jasno nam je da postoji želja i inicijativa mladih ljudi za promjenama ka drugačijem i slobodnijem djelovanju, a strah koji se može nametnuti samo će suptavati te procese.
Liberali zahtijevaju da se član 22. Zakona izbriše iz teksa Zakona. Ovaj član predviđa ograničenja političkog djelovanja omladinskih organizacija i zabranu osnivanja i pomaganja omladinskih oranizacija od strane političkih subjekata. Na ovaj način Vlada je, kao par ekselans politički i parijski organ, ostavila sebi kao ekskluzivnu nadležnost da utiče na politike tokove među omladinskim organizacijama i u omladinskoj politici. Onemoguvanjem drugih subjekata da na slobodnom tržištu ideja i djelovanja plasira svoje pricncipe i filozofiju, Vlada pokušava da legitimiše sopstveni monopol nad omladisnkim organizacijama, što je nedopustivo.
Izmjenama člana 3. Prijedloga Zakona o mladima, amandmanom poslanika LP Popovića, navodi se da „omladinsku politiku sprovodi svaka organizacija mladih i organizacija za mlade koja djeluje u Crnoj Gori u skladu sa Zakonom.“, dok je aktuelnim prijedlogom predviđeno da to budu samo državni i organi lokalne uprave.

Ammar Borančić,
Predsjednik Mladih Liberalna Crne Gore

Коментари

Популарни постови са овог блога

Intervju za časopis "Libero": Ko je Ammar, kojih se principa drži u poslu a kojih u životu i šta proučuje mladima?

Budućnost pripada odvažnima! (kolumna, ND Vijesti)

Kriminogeni i devijantni pojedinci postaju oličenje društva