Moramo spriječiti uticaj kriminala na legalne ekonomske tokoveEkonomski oslabiti kriminal te spriječiti njegov uticaj na legalne ekonomske tokove te poslati snažnu poruku da je bilo kakva nelegalna djelatnost neisplativa, osnovne su vrijednosti Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Da su takve, devijantne, pojave hronični problem i veliki izazov crnogorskog društva pokazao je i poptuni konsenzus oko podrške ovom Zakonu u Skupštini.  On je izraz suštinske potrebe crnogorskog društva i države koje mora nastaviti proces demokratizacije i stabilizacije.

Praksa je pokazala da su zatvorske sankcije bile neefikasne u borbi sa kriminalnim djelatnostima, a posebno organizovanim kriminalom. Pojedinci socijalno devijantnog ponašanja koristili su takvo faktičko stanje da kriminalnim djelovanjem stiču ogromnu materijalnu korist te da nakon zatvorske sankcije od nekoliko godina ili čak mjeseci, bez ikakvih posljedica nastavljaju da uživaju u dobrima stečenim krivičnim djelom. Takvo stanje moglo je samo dodatno inspirisati pojedince na kriminalno djelovanje. Ovaj Zakon omogućava prevenciju takvog ponašanja jer je bilo kakva korist neizvjesna. Dodatno, vraćanjem pojedinca u ekonomski položaj u kojem je bio prije izvršenja krivičnog dijela, značajno će se potpomoći njegova resocijalizacija i svijest o nesvrsishodnosti protivzakonitog djelovanja. Takva poruka nije od važnosti samo za pojedinca već i za društvo u cjelini.
U tom smislu, bilo je neophodno naglasiti Zakonom da se pod imovinom koja se oduzima podrazumijeva i nelegalno stečena imovina u posjedu bliskih srodnika ili povezanih lica sa učiniocem krivičnog djela, ali i imovina stečena krivničnim dijelom za račun i korist drugog lica ili imovina prenijeta trećem licu za koju se utvrdi da je kriminalnog porijekla. Čini se da takva praksa, ukoliko se kvalitetno imlementira, doista garantuje kvalitetne rezultate.
Ono što je dodatno važno jeste i spriječavanje uvođenja nelegalno stečenog novca ili imovine u legalne tokove i „zdravu“ ekonomiju, što ovaj Zakon posebno naglašava. Na ovaj način ekonomski sistem države ostaje nestabilan a građani, posebno preduzetnici, nepovjerljivi prema takvom sistemu, što čini krug u kojem kompletno društvo jeste na gubitku i a ekonomska moć i održivost takvog društva rapidno slabi.
Suština je dakle u povjerenju građana u društveni sistem, sistem jednakih šansi te u vladavinu prava u pravnoj državi, zasnovan na vrjednovanju rada, znanja i ličnih sposobnosti. Jedina sumnja može postojati u dijelu kvalitetne implementacije ovakvih rješenja.
Ammar Borančić Mladi Liberali CG

Коментари

Популарни постови са овог блога

Intervju za časopis "Libero": Ko je Ammar, kojih se principa drži u poslu a kojih u životu i šta proučuje mladima?

Budućnost pripada odvažnima! (kolumna, ND Vijesti)

Kriminogeni i devijantni pojedinci postaju oličenje društva