Intervju za portal Kodex.me - "Društvo i mladi bez kompasa"Predsjednik Mladih liberala Crne Gore Ammar Borančić, u intervjuu portalu Kodex govori o položaju mladih u našoj državi, o tome šta se može učiniti kako bi se stanje popravilo, ali i o brojnim problemima sa kojima se crnogorsko društvo danas suočava.

Kodex: Da li Crna Gora pruža dovoljno dobre uslove za život i rad mladih ljudi?

Borančić:
Društvo u tranziciji kakvo je Crna Gora, nema jasno definisano tržište i pravila slobodnog trišta. To je ono što je problem svih građana, ali u prvom redu mladih ljudi i obrazovanih generacija koje izlaze sa univerziteta i koračaju u nepoznato. Mladi moraju imati više primjenjivih vještina koje će ih učiniti konkuretnim na modernom tržištu države ali i Evropske unije. Konkurencija gradi zdravo i liberalno tržište i nudi najkvalitetniji proizvod. Obezbijedivši uslove za zasnivanje malih preduzeća, koja su osnov svake ekonomije, mladim ljudima, država će dugoročno riješavati i problem ekonomske i finansijske krize.
Tek tada, možemo govoriti o dobrim uslovima za život mladih ljudi koji će svojim znanjem i vještinama obezbijediti samostalno privređivanje i život koje je preduslov i za afirmaciju slobodnom mišljenja i formiranje slobodnih stavova.

Kodex: Da li mladi ljudi nose najveći teret krize u kojoj se CG danas nalazi?
Borančić:
Nažalost, to je tako. U kriznim vremenima, najčešće se zapostavlja ono što se smatra najmanje važnim, a što je zapravo od najvećeg značaja. Između ostalog, to je i potencijal mladih ljudi, koji se pretežno posmatra kao teret i problem, a ne resurs. Mladi liberali svojim programskim aktima segmentirano su obradili probleme mladih ljudi i ponudili konkretna rješenja. U tom smislu,  mladi su prepoznati kao žrtve širokog dijapazona posljedica koje nosi kriza, nasilje, opadanje nivoa obrazovanja, nemogućnost upoznavanja novih kultura i država, zdrav život mladih itd.
Uvjereni smo da se sveopštom edukacijom mladih ljudi i davanjem odgovornosti mladim da donose odluke koje se tiču mladih može doprinijeti da se takve posljedice ublaže.
Liberalna partija je u tom smislu, odlukom najviših partijskih organa, potpuno podmladila sve svoje rukovodeće kadrove, ukazavši povjerenje mladim ljudima, njihovim sposobnostima i znanjima. Nažalost, većina političkih grupacija mlade još uvijek tretira kao predizborno pogonsko gorivo koje nema svoju važnost u postizbornim odlukama.

Kodex: Da li je važno da se mladim ljudima pruži prilika da jasno artikulišu svoje stavove,  bez bojazni od bilo kakvih političkih stega?
Borančić: Vrlo je važno, da se mladi ljudi, prije svega, zainteresuju da javnim iznošenjem svojih stavova utiču na pozitivne društvene tokove kritikujući sve društvene anomalije i potencijalno loše odluke sistema, sugestirajući svoju viziju naprednog društva.
Mladi moraju da shvate da odluke koje Crna Gora donosi danas, opredjeljuju kvalitet njihove budućnosti i standard njihovog života. Ako mladi sanjaju i žele drugačiju Crnu Goru, treba da znaju, niko osim njih je ne može promijeniti. Mladi liberali svojim djelovanjem nastoje da ohrabre i podstaknu mlade ljude da se što više uključe u argumentovanu javnu raspravu o budućnosti Crne Gore.

BEZ  KOMPASA

Kodex: Prema Vašem mišljenju, koju su najveći problemi crnogorskog društva danas?
Borančić:
Crnogorsko društvo i dalje tumara bez ikakvog kompasa koji bi pokazao put. Mi imamo jasnu viziju đe Crna Gora treba da stigne, to je članstvo u porodicu modernih i progresivnih demokratija, članstvo u EU i NATO savez. No, bojim se da nemamo jasno definisanu platformu i mapu takvog puta. Stagnacija u bipolarnim nacionalističkim politikanskim i sve dubljim socijalnim podijelama, živo je blato koje, ako se brzo ne odlučimo što želimo, prijeti da proguta i ovo što smo do sada stvorili.
Crnoj Gori pripada da bude u društvu slobodnih, velikih i modernih država, a mi smo dužni da je takvom i učinimo i tamo dovedemo, to jeste jedna od osnovnih misija liberala.

Коментари

Популарни постови са овог блога

Intervju za časopis "Libero": Ko je Ammar, kojih se principa drži u poslu a kojih u životu i šta proučuje mladima?

Budućnost pripada odvažnima! (kolumna, ND Vijesti)

Kriminogeni i devijantni pojedinci postaju oličenje društva